• YARIM ALTIN
  7.212,00
  % -0,04
 • AMERIKAN DOLARI
  31,5725
  % -0,01
 • € EURO
  34,2821
  % -0,13
 • £ POUND
  40,1411
  % -0,01
 • ¥ YUAN
  4,3865
  % 0,64
 • РУБ RUBLE
  0,3450
  % -0,01
 • BITCOIN/TL
  2120189,473
  % 7,55
 • BIST 100
  8.907,65
  % -2,08

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Öbür Sermaye Yedekleri Kâr yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kâr yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kar Yedekleri Geçmiş Devir Karı / (Zararı) Periyot Net Kar yahut Ziyanı Denetim Gücü Olmayan Hisseler Toplam Özkaynak
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Devir Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.614 4.747 34.242 18.807 163.283
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
107 107
Kar Dağıtımı
18.807 -18.807 0
Öbür
18.807 -18.807 0
Periyot Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.614 4.747 53.049 107 163.390
Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Devir Başı Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Yeni Bakiye
100.000 7.101 -1.360 4.747 53.049 2.577 166.114
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.774 15.774
Kar Dağıtımı
2.577 -2.577 0
Başka
2.577 -2.577 0
Devir Sonu Bakiyeler
100.000 7.101 -1.360 4.747 55.626 15.774 181.888

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu

GELİR VE SARFİYAT KALEMLERİ

TEMEL FAALİYET GELİRLERİ
28 260.169 131.487 99.201 37.518
FAKTORİNG GELİRLERİ
260.169 131.487 99.201 37.518
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
174.547 101.106 66.715 24.369
İskontolu
170.841 100.113 65.323 24.037
Öteki
3.706 993 1.392 332
Faktoring Alacaklarından Alınan Fiyat ve Komiteler
85.622 30.381 32.486 13.149
İskontolu
85.622 30.347 32.486 13.139
Öbür
0 34 0 10
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
FİNANSMAN MASRAFLARI (-)
31 -178.157 -77.246 -65.719 -21.753
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-73.767 -35.137 -27.077 -10.493
Faktoring Süreçlerinden Borçlara Verilen Faizler
-95.357 -39.793 -35.496 -11.042
Kiralama Süreçlerine Ait Faiz Masrafları
-113 -191 -30 -57
İhraç Edilen Menkul Değerlere Verilen Faizler
-8.920 -2.125 -3.116 -161
BRÜT KAR (ZARAR)
82.012 54.241 33.482 15.765
TEMEL FAALİYET MASRAFLARI (-)
29 -65.070 -54.559 -26.453 -17.976
İşçi Masrafları
-44.728 -39.225 -18.599 -12.531
Genel İşletme Sarfiyatları
-19.325 -14.193 -7.407 -5.101
Öteki
-1.017 -1.141 -447 -344
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
16.942 -318 7.029 -2.211
BAŞKA FAALİYET GELİRLERİ
30 4.254 3.133 1.112 957
Bankalardan Alınan Faizler
2.157 1.221 542 250
Kambiyo Süreçleri Karı
59 3 15 1
Öbür
2.038 1.909 555 706
KARŞILIK SARFİYATLARI
32 -2.990 -2.211 -2.273 -443
Özel Karşılıklar
-2.990 -2.211 -2.273 -443
ÖBÜR FAALİYET SARFİYATLARI (-)
33 -80 -78 -24 0
Kambiyo Süreçleri Ziyanı
-80 -78 -24 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.126 526 5.844 -1.697
BİRLEŞME SÜRECİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK FİYATI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK TEKNİĞİ UYGULANAN İŞTİRAKLERDEN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET NAKDÎ DURUM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.126 526 5.844 -1.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
34 -2.352 -419 -1.649 211
Cari Vergi Karşılığı
-9.111 0 -2.061 0
Ertelenmiş Vergi Masraf Tesiri
-1.688 -1.058
Ertelenmiş Vergi Gelir Tesiri
6.759 1.269 412 1.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT NET KARI (ZARARI)
15.774 107 4.195 -1.486
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Gayeli Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN SARFİYATLAR (-)
0 0 0 0
Satış Maksatlı Elde Tutulan Duran Varlık Masrafları
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER PERİYOT NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DEVİR NET KARI YAHUT ZİYANI
15.774 107 4.195 -1.486
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0
Ana Paydaşlık Hisseleri
15.774 107 4.195 -1.486
Pay Başına Kar (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar)

PAY BAŞINA KAR (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ PAY BAŞINA KAR (ZARAR)

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu

TEMEL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
22.906 2.424
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
176.704 102.327
Ödenen Faizler ve Kiralama Sarfiyatları
-165.229 -72.613
Alınan Fiyat ve Kurullar
28 85.622 30.381
Elde Edilen Başka Yararlar
0
Ziyan Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 955 1.077
İşçiye ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-44.728 -39.225
Ödenen Vergiler
34 -8.683 0
Öteki
-21.735 -19.523
Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-78.526 28.635
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-303.607 -703
Öteki Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-39.761 -10.512
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.289 928
Kiralama Süreçlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-313 -434
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
295.660 35.935
Başka Borçlarda Net Artış (Azalış)
-31.794 3.421
Temel Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-55.620 31.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.456 -768
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 149
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.456 -619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Bedellerden Sağlanan Nakit
17 159.500 19.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Bedellerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
17 -102.700 -46.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
56.800 -26.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar Üzerindeki Tesiri
0 0
Nakit ve Nakde Muadil Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-276 3.940
Devir Başındaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
5 11.429 3.118
Periyot Sonundaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
5 11.153 7.058

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.09.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.09.2020 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2021 – 30.09.2021 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2020 – 30.09.2020
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

PERİYOT KARI (ZARARI)
15.774 107
ÖBÜR KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.774 107

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 11.154 11.154 11.429 11.429
GERÇEĞE UYGUN PAHA FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN KIYMET FARKI BAŞKA KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.367.094 1.367.094 1.063.487 1.063.487
Faktoring Alacakları
7 1.365.867 1.365.867 1.062.672 1.062.672
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.338.516 1.338.516 1.046.070 1.046.070
Öteki Faktoring Alacakları
27.351 27.351 16.602 16.602
Takipteki Alacaklar
8 42.786 42.786 40.339 40.339
Beklenen Ziyan Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-41.559 -41.559 -39.524 -39.524
PAYDAŞLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 18.326 18.326 18.004 18.004
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 426 426 310 310
YATIRIM MAKSATLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ PERİYOT VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 23.177 23.177 16.418 16.418
ÖTEKİ FAALLER
15 37.322 246 37.568 26.725 26.725
ORTA TOPLAM
1.457.499 246 1.457.745 1.136.373 1.136.373
SATIŞ MAKSATLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE AİT VARLIKLAR (Net)
14 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.457.499 246 1.457.745 1.136.373 1.136.373
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 1.198.368 1.198.368 909.641 909.641
FAKTORİNG BORÇLARI
18 2.925 2.925 1.636 1.636
KİRALAMA SÜREÇLERİNDEN BORÇLAR
19 2.649 2.649 2.962 2.962
İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER (Net)
17 43.979 43.979 32.224 32.224
GERÇEĞE UYGUN PAHA FARKI KAR ZİYANA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21 3.919 3.919 3.919 3.919
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.919 3.919 3.919 3.919
CARİ VERGİ BORCU
3.665 3.665 3.237 3.237
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE GİBİSİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
BAŞKA YÜKÜMLÜLÜKLER
20 20.352 0 20.352 16.640 16.640
ORTA TOPLAM
1.275.857 0 1.275.857 970.259 970.259
SATIŞ EMELLİ ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE AİT DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Hedefli
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
181.888 181.888 166.114 166.114
Ödenmiş Sermaye
23 100.000 100.000 100.000 100.000
Sermaye Yedekleri
23 7.101 7.101 7.101 7.101
Öteki Sermaye Yedekleri
7.101 7.101 7.101 7.101
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar
-1.360 -1.360 -1.360 -1.360
Kar Yedekleri
24 4.747 4.747 4.747 4.747
Yasal Yedekler
4.747 4.747 4.747 4.747
Kar yahut Ziyan
71.400 71.400 55.626 55.626
Geçmiş Yıllar Kar yahut Ziyanı
25 55.626 55.626 53.049 53.049
Periyot Net Kâr yahut Ziyanı
15.774 15.774 2.577 2.577
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.457.745 0 1.457.745 1.136.373 1.136.373

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2021 Evvelki Devir 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG SÜREÇLERİ
101 101 429 429
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG SÜREÇLERİ
7 236.669 1.246 237.915 191.458 1.034 192.492
ALINAN TEMİNATLAR
7 29.816.656 5.689 29.822.345 27.998.362 442 27.998.804
VERİLEN TEMİNATLAR
27 72.363 72.363 59.674 59.674
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Hedefli Türev Finansal Araçlar
0 0
EMANET DEĞERLER
1.434.249 53.244 1.487.493 1.129.610 36.085 1.165.695
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
31.560.038 60.179 31.620.217 29.379.533 37.561 29.417.094

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980757

BIST

YORUMLAR YAZ