• YARIM ALTIN
  7.944,00
  % 1,21
 • AMERIKAN DOLARI
  32,2184
  % 0,26
 • € EURO
  35,0128
  % 0,09
 • £ POUND
  41,1584
  % 0,25
 • ¥ YUAN
  4,4483
  % 0,28
 • РУБ RUBLE
  0,3638
  % 2,24
 • BITCOIN/TL
  2206649,294
  % -0,92
 • BIST 100
  10.677,49
  % 0,19

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.12.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2022
Karar Tarihi 02.12.2022
Genel Kurul Tarihi 30.12.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe ORTAHİSAR
Adres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZON

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – 01.06.2021-31.05.2022 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.’nin (Ernst-Young) atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 – Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
11 – Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan “Bilgilendirme Politikası”, “Ücretlendirme Politikası”, “Kar Dağıtım Politikası” ve “Bağış Politikası” koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,
12 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2021-31.05.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek (“TRİ”) verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,
14 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396’ncı maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396’nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
15 – SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin, 01.06.2021-31.05.2022 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilip onay alınması ve 01.06.2022-31.05.2023 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
16 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.08.2022 tarihli 2022/40 sayılı kararına istinaden Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nin 5 inci maddesi gereğince finansal tablolarda tespit edilen mevzuata aykırılıklar dolayısıyla belirlenen 478.846.-TL idari para cezası hakkında ortaklara bilgi verilmesi, işbu idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
17 – TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,
18 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 30.12.2022 Tarihli Olagan Genel Kurul Bilgilendirme Doküman.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TS Sportif A.Ş. Genel Kurul İlan Metni.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu’nun 02.12.2022 tarihli kararı ile
– Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 14.00’da “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON” adresinde 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,
– 30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2021-31.05.2022 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına,
– Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, karar verilmiştir.
01.06.2021 – 31.05.2022 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084110

BIST

YORUMLAR YAZ