• YARIM ALTIN
  8.364,00
  % 0,08
 • AMERIKAN DOLARI
  32,8395
  % -0,19
 • € EURO
  35,7022
  % -0,53
 • £ POUND
  42,4482
  % -0,29
 • ¥ YUAN
  4,5117
  % -0,24
 • РУБ RUBLE
  0,3743
  % 0,01
 • BITCOIN/TL
  2177725,675
  % -1,19
 • BIST 100
  11.089,53
  % -0,74

TAZE KURU BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

TAZE KURU BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.08.2021
Genel Heyet Tarihi 24.09.2021
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.09.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Konsey Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2020 faaliyet yılına ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 – 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Kontrol Şirketi Raporunun okunması
5 – 2020 faaliyet yılına ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının başka ayrı okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 – 2020 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve süreçlerinden ötürü İdare Konseyi Üyelerinin başka ayrı ibra edilmeleri
7 – 2020 yılı hesap periyodu kar dağıtımı yapılmamasına ait İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 – Sermaye Piyasası ve ilgili Bakanlık müsaadelerini havi gündem eki temel kontrat tadilinin görüşülerek karara bağlanması
9 – İdare Heyeti üyeliklerine seçim yapılması ve misyon müddetlerinin görüşülerek karara bağlanması
10 – Fiyatlandırma siyasetinin hisse sahiplerinin bilgisine sunulması
11 – 2021 faaliyet yılına ilişkin İdare Heyeti Üyeleri üyelik fiyatlarının görüşülerek karara bağlanması
12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyetinin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
13 – Şirket bağış ve yardım siyasetinin görüşülerek karara bağlanması,
14 – 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılı bağış hududunun görüşülerek karara bağlanması
15 – Şirket kar dağıtım siyasetinin görüşülerek karara bağlanması
16 – İdare Heyeti üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında belirtilen işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
17 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi
18 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet ve Gündem Yazısı.pdf – İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 4 Temel Kontrat Tadil Metni-1.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 5 Temel Kontrat Tadil Metni-2.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Konsey Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Ortasında Ticari Unvana Ait Ana Mukavele Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.10.2021

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel şurası toplantısı sonuçları 14.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971114

BIST

YORUMLAR YAZ