• YARIM ALTIN
  7.910,00
  % 1,81
 • AMERIKAN DOLARI
  32,7878
  % 1,53
 • € EURO
  35,1602
  % 0,53
 • £ POUND
  41,6058
  % 0,85
 • ¥ YUAN
  4,5192
  % 1,45
 • РУБ RUBLE
  0,3663
  % -0,33
 • BITCOIN/TL
  2162937,660
  % 0,09
 • BIST 100
  10.471,32
  % 0,76

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Pay Senedi İhraç Primleri Pay Senedi İptal Karları Öbür Sermaye Yedekleri Kâr yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kâr yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kar Yedekleri Geçmiş Periyot Karı / (Zararı) Devir Net Kar yahut Ziyanı Denetim Gücü Olmayan Hisseler Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planlarının Birikmiş Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öbür (Özkaynak Metoduyla Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseleri ile Başka Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Öteki (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Hisseleri ve Öbür Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları)
Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Periyot Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanılgıların Düzeltilmesinin Tesiri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Tesiri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.712 20 7.732
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.616 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Fiyatlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öteki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.616 0 0
Devir Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -15.041 7.712 208 85.778
Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Periyot Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanılgıların Düzeltilmesinin Tesiri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Tesiri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.560 39 10.599
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 25.649 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.684
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 10.623 -13.461 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Meblağlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 0 -2.838 0 0
Öbür
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0 0
Devir Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 40.942 10.733 -298 0 0 151 0 20.815 -4.418 10.560 334 129.949

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 01.01.2020 – 30.06.2020 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2021 – 30.06.2021 Evvelki Devir 3 Aylık 01.04.2020 – 30.06.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu

GELİR VE MASRAF KALEMLERİ

TEMEL FAALİYET GELİRLERİ
30 46.295 44.736 27.243 23.704
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Başka
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Fiyat ve Komiteler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Öbür
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Fiyat ve Komiteler
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
46.295 44.736 27.243 23.704
Finansal Kiralama Gelirleri
25.373 27.878 15.767 14.539
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
20.922 16.858 11.476 9.165
Kiralama Süreçlerinden Alınan Fiyat ve Komiteler
0 0 0 0
FİNANSMAN MASRAFLARI (-)
31 -55.794 -33.562 -27.826 -16.762
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-27.990 -13.393 -13.858 -6.150
Faktoring Süreçlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Süreçlerine Ait Faiz Sarfiyatları
-4.373 -2.492 -2.235 -1.693
İhraç Edilen Menkul Değerlere Verilen Faizler
-21.413 -14.962 -10.755 -7.568
Öbür Faiz Masrafları
0 0 0 0
Verilen Fiyat ve Kurullar
-2.018 -2.715 -978 -1.351
BRÜT KAR (ZARAR)
-9.499 11.174 -583 6.942
TEMEL FAALİYET MASRAFLARI (-)
32 -31.286 -25.710 -16.139 -12.199
İşçi Sarfiyatları
-5.870 -4.776 -2.835 -2.523
Kıdem Tazminatı Karşılığı Sarfiyatı
-115 -97 -50 -48
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
0 0 0 0
Genel İşletme Sarfiyatları
-25.301 -20.837 -13.254 -9.628
Öteki
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-40.785 -14.536 -16.722 -5.257
ÖTEKİ FAALİYET GELİRLERİ
33 94.843 79.671 36.908 38.079
Bankalardan Alınan Faizler
1.599 420 746 396
Menkul Kıymetlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası Süreçleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal Süreçler Karı
0 0 0 0
Kambiyo Süreçleri Karı
72.092 60.340 25.777 28.616
Öteki
21.152 18.911 10.385 9.067
KARŞILIK SARFİYATLARI
34 -1.162 -10.589 3.295 -1.952
Özel Karşılıklar
-1.089 -7.592 -767 -3.696
Beklenen Ziyan Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 -3.000 4.000 1.750
Öbür
-73 3 62 -6
ÖTEKİ FAALİYET MASRAFLARI (-)
35 -47.066 -46.181 -19.370 -26.201
Menkul Kıymetler Bedel Düşüş Masrafı
0 0 0 0
Duran Varlıklar Kıymet Düşüş Sarfiyatları
0 0 0 0
Sermaye Piyasası Süreçleri Ziyanı
0 0 0 0
Türev Finansal Süreçlerden Ziyan
0 0 0 0
Kambiyo Süreçleri Ziyanı
-46.988 -46.096 -19.338 -26.177
Öbür
-78 -85 -32 -24
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.830 8.365 4.111 4.669
BİRLEŞME SÜRECİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK FİYATI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK METODU UYGULANAN İŞTİRAKLERDEN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET MALİ KONUM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.830 8.365 4.111 4.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
36 4.769 -633 2.459 -2.722
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Masraf Tesiri
14 -185 2.462 -173 371
Ertelenmiş Vergi Gelir Tesiri
14 4.954 -3.095 2.632 -3.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT NET KARI (ZARARI)
10.599 7.732 6.570 1.947
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Hedefli Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Paydaşlık ve Birlikte Denetim Edilen Paydaşlıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Başka Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN SARFİYATLAR (-)
0 0 0 0
Satış Maksatlı Elde Tutulan Duran Varlık Sarfiyatları
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Paydaşlık ve Birlikte Denetim Edilen İştirakler (İş Ort.) Satış Ziyanları
0 0 0 0
Öbür Durdurulan Faaliyet Masrafları
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Sarfiyat Tesiri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Tesiri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DEVİR NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DEVİR NET KARI YAHUT ZİYANI
10.599 7.732 6.570 1.947
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
27 39 20 16 10
Ana Paydaşlık Hisseleri
10.560 7.712 6.554 1.937
Pay Başına Kar (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar)

PAY BAŞINA ÇIKAR (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kar (Zarar) 0,21100000 0,15400000 0,13100000 0,03900000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kar (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Yarar (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
SEYRELTİLMİŞ PAY BAŞINA ÇIKAR (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Yarar (Zarar) 0,21100000 0,15400000 0,13100000 0,39000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Yarar (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kar (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 30.06.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

TEMEL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
3.893 11.453
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
44.934 46.606
Ödenen Faizler ve Kiralama Sarfiyatları
-62.315 -32.929
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Fiyat ve Komiteler
0 0
Elde Edilen Başka Çıkarlar
47.582 33.130
Ziyan Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 273 445
Çalışana ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.870 -4.776
Ödenen Vergiler
0 0
Başka
-20.711 -31.023
Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
56.987 -21.381
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama Süreçlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-27.900 -52.612
Başka Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.034 -2.044
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.001 29.015
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
91.971 -19.566
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-5.640 3.396
Öbür Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.411 20.430
Temel Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
60.880 -9.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı İştirakler ve Birlikte Denetim Edilen Paydaşlıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı İştirakler ve Birlikte Denetim Edilen İştirakler (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-56.498 -24.695
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21.386 18.920
Elde Edilen Gerçeğe Uygu

YORUMLAR YAZ