• YARIM ALTIN
  7.206,00
  % 0,11
 • AMERIKAN DOLARI
  31,5933
  % 0,02
 • € EURO
  34,3652
  % -0,01
 • £ POUND
  40,1909
  % -0,02
 • ¥ YUAN
  4,3893
  % 0,03
 • РУБ RUBLE
  0,3451
  % 0,00
 • BITCOIN/TL
  2131996,445
  % 7,71
 • BIST 100
  7.962,34
  % 3,14

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Şura Toplantı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Fevkalâde Genel Heyet
Karar Tarihi 01.12.2021
Genel Konsey Tarihi 30.12.2021
Genel Şura Saati 13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.12.2021
Ülke Türkiye
Kent MERSİN
İlçe AKDENİZ
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz – Mersin

Gündem Hususları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Şirketimiz’in (“Özbal Çelik”), Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (“Erciyas Çelik”) ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Bildirisi (II-23.2), Değerli Nitelikteki Süreçler Ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili öbür mevzuat çerçevesinde, tüm faal ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik’e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine (“Birleşme” yahut “Birleşme İşlemi”) ait olarak hisse sahiplerine bilgi verilmesi (karakter kısıtı sebebiyle hususun tamamı Ek’te bulunan Harikulâde Genel Heyet Gündeminde yer almaktadır)
3 – Ayrılma hakkı ile ilgili olarak a)Birleşme Süreci İdare Heyeti tarafından, Değerli Nitelikteki Süreçler Ve Ayrılma Hakkı Bildirimi (II-23.3)’nin 4. Ve 5. Unsurları çerçevesinde değerli nitelikte süreç olarak değerlendirilmiş olduğundan, Birleşme İşlemi’nde Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan 24. Unsuru ve ilgili Sermaye Piyasası Heyeti’nin düzenlemeleri dahilinde, kelam konusu birleşme sürecine ait 17.06.2021 tarih ve 8 sayılı İdare Heyeti kararının kamuya açıklandığı tarih olan 17.06.2021 tarihinde Şirketimiz’de hisse sahibi olan ve birleşme sürecine ait genel heyet toplantısına katılarak olumsuz oy verecek ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçirtecek hisse sahiplerimizin,(karakter kısıtı sebebiyle unsurun tamamı Ek’te bulunan İnanılmaz Genel Konsey Gündeminde yer almaktadır)
4 – Şirketimiz Özbal Çelik’in, Erciyas Çelik ile, 30.06.2021 tarihli finansal tablolar temel alınarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Bildirisi (II-23.2), Değerli Nitelikteki Süreçler Ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili öbür mevzuat çerçevesinde, tüm etkin ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik’e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine ait olarak KPMG İdare Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 29.11.2021 tarihli Uzman Kuruluş Raporu’ndaki birleşme ve değişim oranları baz alınarak düzenlenmiş Birleşme Mukavelesi’nin ve Birleşme Süreci’nin genel konseyin onayına sunulması ve bu kapsamda gerekli iş ve süreçlerin tamamlanması için İdare Heyeti’ne yetki verilmesi,
5 – Şirketimiz’in Erciyas Çelik ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahına karar verilmesi,
6 – Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Devrolma
Kıymetli Nitelikte Süreç

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 İnanılmaz Genel Şura Gündemi.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 İnanılmaz Genel Konsey Davet İlan Metni.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 3 Harika Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ’NİN 30.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN HARİKULÂDE GENEL ŞURA TOPLANTISI TUTANAĞI Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin Harikulâde Genel Heyet Toplantısı 30.12.2021 tarihinde, saat 13.00’te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret Vilayet Müdürlüğü’nün 23.12.2021 tarih ve 70326100 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Umut BEYAZTAŞ nezaretinde yapılmıştır. Toplantıya ilişkin davet, kanun ve ana kontratta öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek formda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 06.12.2021 tarih ve 10466 sayılı nüshası ile Mersin Akdeniz Gazetesi’nin 04.12.2021 tarihli nüshasının 5 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıyeten www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Şura Sistemi’ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi mühleti içinde yapılmıştır. İnanılmaz genel konsey toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Suralara Ait Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Şuralarında Uygulanacak Elektronik Genel Şura Sistemi Hakkında Tebliğ”e uygun olarak Elektronik Genel Şura Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 43.920.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 43.920.000 adet payın 245.155.-TL’lik kısmının asaleten ve 22.543.298,037.-TL’lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 22.788.453,037.-TL’lik payın toplantıda temsil edildiği ve böylelikle gerek kanun ve gerekse ana mukavelede öngörülen taban toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İdare Şurası Üyesi Sayın Coşkun KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Gündemin 1. unsuru mucibince, Genel Şura Başkanlık Divanı ile ilgili olarak İdare Şurası Üyesi Sayın Coşkun KILIÇ tarafından yapılan teklif ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı’na Sayın Huriye TAM’ın seçilmesine, 101 ret oyuna karşılık, 22.788.352,037 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Toplantı Lideri, Oy Toplama Memurluğu’na Sayın Şeniz GÜNAL TURGAN’ı ve Tutanak Yazmanlığı’na da Sayın Çiğdem YILDIR’ı görevlendirmiştir. Bağımsız kontrol şirketini temsilen Sayın Muharrem ZİLELİ’nin de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıyeten Toplantı Lideri tarafından Elektronik Genel Heyet Sistemi’ni kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Heyet Sistemi Sertifikası” sahibi olan Şirket çalışanı Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem hususlarının görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş vakitli olarak geçilmiştir. Toplantı Lideri tarafından toplantı tutanağının hissedarlar ismine Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına 101 ret oyuna karşılık, 22.788.352,037 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. 2. Gündemin 2. Unsurunun görüşülmesine geçildi. Toplantı Lideri, işbu gündem hususunun bilgilendirme gayeli olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Şirketimiz’in (“Özbal Çelik”), Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (“Erciyas Çelik”) ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Bildirimi (II-23.2), Değerli Nitelikteki Süreçler Ve Ayrılma Hakkı Bildirimi (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili başka mevzuat çerçevesinde, tüm faal ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik’e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine (“Birleşme” yahut “Birleşme İşlemi”) ait olarak aşağıda belirtilen konularda hisse sahiplerine bilgi verildi: a)Birleşme Süreci’nin memleketler arası piyasada rekabet yeteneğimizi artırabilmek için tek çatı altında toplanarak ulaşılacak kapasite artışıyla dünyadaki büyük çaplı projelerden hisse alma talihinin arttırılması, rekabetçi satın alma gücüyle hammadde ve yardımcı materyal maliyetleri optimize edilebilmesi, tek merkezden idarenin getireceği yalınlık ve aktiflikle birlikte oluşacak maliyet avantajlarına sahip olunması hedefiyle gerçekleştirildiği, b)Birleşme oranının, değişim oranının ve Birleşme süreci nedeniyle Erciyas Çelik nezdinde yapılacak sermaye artırım meblağının ve takiben de kelam konusu sermaye artırımı sonucunda Erciyas Çelik hisselerinden Şirketimiz Özbal Çelik hisse sahiplerine tahsis edilecek hisse adetlerinin, Birleşme ve Bölünme Bildirisi (II-23.2) uyarınca adil ve makul olduğuna dair tespitinde, birebir bildirimin “Uzman Kuruluş Görüşü” başlığını taşıyan 7. Unsurunun kararlarına uygun olarak KPMG İdare Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Uzman Kuruluş Raporu’nun temel alınacağı, c)Uzman Kuruluş Raporu’na nazaran Erciyas Çelik’in Özbal Çelik’i devralması yoluyla birleşmesi sürecinde birleşme oranı hesaplanırken, Birleşmeye Taraf Şirketler’in mevcut faaliyetleri ve finansal yapısı göz önüne alınarak, İndirgenmiş Nakit Akımları, Piyasa Pahası, Piyasa Çarpanları ve Defter Pahası kullanılarak tahlil yapıldığı, Uzman Kuruluş’un, en son olarak hesaplanan değişim oranının adil, makul ve muteber olduğu görüşünde olduğu, Uzman Kuruluş Raporu’nda (i) gelir yaklaşımı, (ii) piyasa (Pazar) yaklaşımı ve (iii) Özkaynak yaklaşımı olmak üzere üç farklı usul kullanıldığı, tanımlanan prosedürlerin, birleşme ve değişim oranlarının hesaplanmasında mukayeseli bir tahlil yapabilmek için kâfi olduğunun belirtildiği, d)Uzman Kuruluş Raporu’na nazaran Birleşme oranının % 76,5, değişim oranının ise 0,4160 olarak tespit edildiği, Erciyas Çelik’in, Özbal Çelik’i devralması sebebiyle arttırılacak sermaye meblağının, 18.270.481.-TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 77.770.481.-TL olacağının belirtildiği, Birleşme süreci kapsamında, 1.-TL nominal bedelli (A) yahut (B) kümesi Özbal Çelik hissesine sahip hissedarların 0,4160 TL nominal kıymetli (B) kümesi Erciyas Çelik payına sahip olacağı. Toplantıya elektronik ve fiziki ortamda olmak üzere katılan tüm hisse sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Lideri yapılan bilgilendirmeler konusunda soru sormak isteyen hisse sahibi varsa, kelam alabileceğini tabir etti, soru sormak isteyen bulunmadığının anlaşılması üzerine, bir sonraki gündem hususunun görüşülmesine geçildi. 3.Gündemin 3. Hususunun görüşülmesine geçildi. Toplantı Lideri, işbu gündem hususunun bilgilendirme maksatlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Ayrılma hakkı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda hisse sahiplerine bilgi verildi: a)Birleşme Süreci İdare Heyeti tarafından, Değerli Nitelikteki Süreçler Ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (II-23.3)’nin 4. Ve 5. Unsurları çerçevesinde değerli nitelikte süreç olarak değerlendirilmiş olduğundan, Birleşme İşlemi’nde Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan 24. Hususu ve ilgili Sermaye Piyasası Konseyi’nin düzenlemeleri dahilinde, kelam konusu birleşme sürecine ait 17.06.2021 tarih ve 8 sayılı İdare Konseyi kararının kamuya açıklandığı tarih olan 17.06.2021 tarihinde Şirketimiz’de hisse sahibi olan ve birleşme sürecine ait genel heyet toplantısına katılarak olumsuz oy verecek ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçirtecek hisse sahiplerimizin, hisselerini ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak paydaşlıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, b)Birleşme Süreci’nin onaya sunulacağı Fevkalâde Genel Heyet Toplantısını takiben, genel heyet toplantısına katılarak olumsuz oy veren ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçirtecek hisse sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım sürecine ait kamuya duyurulan ve ilan edilen çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan 24. hususu ve Sermaye Piyasası Konseyi’nin ilgili düzenlemelerine uygun olarak, Özbal Çelik’in her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) prestiji pahalı beher hissesi için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 7,6478.-TL olduğu, c)Ayrılma hakkının kullandırılmasına Birleşme Süreci’nin onaya sunulacağı genel konsey tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım mühletinin başlangıç tarihinden itibaren 10 (on) iş günü olacağı, d)Olağanüstü Genel Heyet Toplantısını takiben, genel şura toplantısına katılarak olumsuz oy veren ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçirtecek hisse sahiplerimizin, ayrılma hakkına mevzu hisselerini, alım süreçlerini gerçekleştirmek üzere Şirketimiz tarafından belirlenecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ait ilan edilen çerçevede ve genel kararlar doğrultusunda teslim ederek satışını gerçekleştirecekleri, ayrılma hakkını kullanmak için başvuran hisse sahiplerine hisse bedellerinin paydaşlık tarafından en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği, Toplantıya elektronik ve fiziki ortamda olmak üzere katılan tüm hisse sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Lideri yapılan bilgilendirmeler konusunda soru sormak isteyen hisse sahibi varsa, kelam alabileceğini tabir etti, soru sormak isteyen bulunmadığının anlaşılması üzerine, bir sonraki gündem unsurunun görüşülmesine geçildi. 4.Şirketimiz Özbal Çelik’in, Erciyas Çelik ile, 30.06.2021 tarihli finansal tablolar temel alınarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Bildirimi (II-23.2), Değerli Nitelikteki Süreçler Ve Ayrılma Hakkı Bildirimi (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili öteki mevzuat çerçevesinde, tüm faal ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik’e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesinin (“Birleşme İşlemi”) KPMG İdare Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 29.11.2021 tarihli Uzman Kuruluş Raporu’ndaki birleşme ve değişim oranları baz alınarak düzenlenmiş Birleşme Mukavelesi’nin, Sermaye Piyasası Heyeti’nin 25.11.2021 tarihli ve 61/1704 sayılı toplantısında alınan kararlara uyarınca onaylanmış Duyuru Metni’nde belirtildiği hali ile Birleşme Süreci’nin onaylanmasına ve bu kapsamda gerekli iş ve süreçlerin tamamlanması için İdare Konseyi’ne yetki verilmesine 1 ret oyuna karşılık, 22.788.452,037 olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi. 1 ret oyu kullanan hisse sahibi, ayrılma hakkını kullanacağına dair bir beyanda bulunmadığından, ayrıca ret oyu kullanan da bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanılmasına bahis rastgele bir hisse bulunmadığı tespit edilmiştir. 5.Gündemin 5. unsuru yeterince, Şirketimiz’in Erciyas Çelik ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahına karar verilmesi konusu genel heyetin onayına sunuldu, Şirketimiz’in Erciyas Çelik ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahına 1 ret oyuna karşılık, 22.788.452,037 olumlu oy ile oy çokluğu karar verildi. 6.Dilekler ve Kapanış kısmına geçildi. Hisse sahiplerinden Eray OĞUZ kelam almış olup, ülkemize bu birleşmenin güzel olmasını dileriz, Emre Beyefendi, Coşkun Beyefendi ve Şeniz Hn’a teşekkür ederiz. Uzman Kuruluş Raporu’nda baz alınan dolar kuruna nazaran yapılan hesaplama ve açılış fiyatı ile ilgili sorular sordu. Şirket Genel Müdürü Şeniz Günal TURGAN kelam almış olup, Borsa’nın bugüne kadarki uygulamaları uyarınca beklentimiz birinci gün özgür marjla açılması istikametinde, fakat buradaki karar merci Borsa’dır. Kurların değişmesi her iki şirketi de birebir biçimde etkileyeceğinden ve zati onaylanmış dokümanlar olduğundan, kurun değişim oranına tesiri olmayacaktır. Şirket İdare Konseyi Üyesi Coşkun KILIÇ kelam aldı, bu şirket ihracatçı bir şirket, ihracat gelirleri bakımından müspet etkileniyor, lakin ülke iktisadı açısından kurun stabilize olmasını biz de temenni ediyoruz. Konsolidasyona tabi Briza da döviz bazlı gelir elde edecek biçimde faaliyet göstermektedir, Erciyas Vagon tarafında da misal formda yansıma olacağını düşünüyoruz. Hisse sahiplerinden Fatih ÇELİK kelam aldı, Emre Beyefendi, Coşkun Beyefendi, Şeniz Hn ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Erciyas Vagon’un yatırımları ile ilgili soru yöneltti. RC Sanayi ya da öteki iştirak şirketleri de birleşmeye katılacak olup olmadığını, Batı Karadeniz doğalgaz boru çizgisinde Tosçelik iştiraki ile ilgili plan olup olmadığını sordu. Şirket İdare Şurası Üyesi Coşkun KILIÇ kelam aldı, hoş dilekler için teşekkür etti. Bu bir seyahatti, ölçek iktisadı açısından tek merkezde yatırım yapma durumu hasıl oldu, Şirketimiz’in Erciyas Vagon nezdinde % 20’lik hissesi var, küme, boru kümesi ile ilgili birleşme kapsamındaki maksadına ulaşmış oluyor. Fakat vagon bölümü bakımından biraz daha farklı bir durum kelam konusu, lakin yatırımcılar güç, boru ve vagon kümesini tek bir çatı altında görecekler, projeler şekillendiğinde kamuya duyuracağız, vagon kümesi bizim büyüme alanımızdır, güç ile birlikte kendini dengeleyen sağlıklı bir yapı oluşacağına inanıyoruz. Hem yatırımcı çeşitliliğinin artması, hem de finansal kanallara ulaşım süreci sağlıklı gidiyor. İnovatif projeler de var, ilgili dokümanlarda söz edilmiştir, yaşanan gelişmelere nazaran kendi fizibilitemize bağlı olarak güncellenecektir, genel perspektif bu biçimde olacaktır. Ertelenen projelerin birikmiş formda geldiğinde, kapasite büyüklüğünün fark yaratacağına inanıyoruz. Hisse sahiplerinden Halit BOZYİĞİT kelam aldı, dolar kuru artışından şirket nasıl etkilendiğini sordu. Şirket İdare Şurası Üyesi Coşkun KILIÇ kelam aldı, burada daha çok iş çeşitliliği ve şirketin yarattığı operasyonlardan yarattığı sağlıklı nakit akımı değerlidir, büyümesini finanse edip etmediği ehemmiyet taşımaktadır, dedi. Hisse sahiplerinden Serkan GÜMÜŞ kelam aldı, yatırım fonlarının alımı, takastaki imajı, genel şuraya birkaç gün kala yaptığı toplu takaslar neden olmuş olabilir diye sordu. Coşkun KILIÇ cevaben bu bir yatırımcı tercihidir, genel olarak bugünkü hissedarlık yapımıza baktığımızda, sağlıklı bir hissedar yapımız olduğunu görüyoruz. Hissedarlarımız şirkete ait tahlil yapıp ona nazaran yatırım yaparak tasarrufta bulunuyorlar, o noktada harikulâde bir durum görmediğini belirtti. Hisse sahiplerinden Serkan GÜMÜŞ hidrojen gaz çizgisi boru üretim planı olup olmadığını sordu. Şirket İdare Heyeti Üyesi Coşkun KILIÇ, küme inovasyon odaklı, değişen koşullara nazaran gündeme gelebilir, şirketimiz dünyanın pek çok coğrafyasında 100’e yakın noktaya ihracat yapan bir şirkettir, birleşme ve büyük yapı, daha farklı bir seyahat yapılmasına imkan tanıyacaktır, konvansiyonel eserin gücü yok sayılmamalıdır, dedi. Hisse sahiplerinden Nail GÜMÜŞ kelam aldı, birleşmeden sonra geçmiş yıllarda birikmiş yıllarla ilgili temettü dağıtımı ya da bedelsiz yapma planı olup olmadığını sordu. Şirket İdare Heyeti Üyesi Coşkun KILIÇ, yatırım kararı nakit üreteceği inancı ile yapılır, hissedarlar bakımından da temettü siyaseti kesinlikle oluşturulacaktır. Şayet şirketin yatırım potansiyeli yüksek çıkar getirecekse, temettü mü bu yarar mı, bu yatırımcılar tarafından değerlendirilecektir, biçiminde karşılık verdi. Şeniz Günal TURGAN, elektronik ortamda sorulan soruya cevaben, birleşme sürecinin en kısa müddette sonuçlandırılabilmesi ve Erciyas Çelik’in borsada süreç görebilmesi ismine, biz elimizden gelen en güzel çabayı sarf ederek, kendi elimizde olan konuları yerine getirmeye çalışacağız, resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçleri de takip edeceğiz. Şirket İdare Şurası Üyesi Coşkun KILIÇ kelam aldı, bu ortamda yatırımı, istihdamı konuşan bir şirket olduğumuzu, sabırla ardında durduğumuz öykümüz açısından bugün değerli ve memnun bir gün olduğunu, bu şirketin daha da büyüyeceğini ve farklı projeler yürüteceğini, bu yeteneğe kavuşmuş olduğunu belirtmek istiyorum, ihracatçı ve proje şirketi olduğumuzu yatırımlarınızı değerlendirirken düşünmenizi tavsiye ediyorum, katılımınız için teşekkür ederiz, bir sonraki toplantıyı İstanbul’da yapmayı umuyoruz, dedi Gündemde görüşülecek ayrıca unsur kalmadığından, Toplantı Lideri tarafından alınan kararlara rastgele bir itirazın olmadığı görülerek saat 14.00’te toplantının sona erdiği bildirildi. İşbu toplantı tutanağı, 4 (dört) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı. 30/12/2021

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Devrolma Kabul edildi
Değerli Nitelikte Süreç Onaylandı

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Fevkalâde Genel Heyet Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Erciyas Çelik Boru Genel Heyet Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 4 Erciyas Çelik Boru -Hazirun Cetveli.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Birleşmeye taraf devralan şirket olan Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.’nin 30.12.2021 tarahinde yapılan İnanılmaz Genel Konsey toplantısına ait Genel Heyet toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İnanılmaz Genel Heyet gündeminde yer alan Birleşme hususu ve SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan Temel Mukavele tadili oy birliğiyle onaylanarak kabul edilmiştir. (Esas Kontrat Tadil metni 28/12/2021’de KAP’da açıklanmıştır)
Hürmetlerimizle

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987302

BIST

YORUMLAR YAZ