Önemli Gelişme: MASAK, Kripto Para Rehberi Yayınladı!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsaları için şüpheli işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla yeni bir rehber yayınladı. Rehber içerisinde şüpheli işlem bildirimlerinin kâğıt ortamında ve elektronik ortamda gönderimine dair süreçlerine, daha sonra şüpheli işlem bildirim formlarının nasıl düzenleneceğine dair detaylı bilgiler paylaşılıyor.

MASAK kripto para rehberi yayınladı

MASAK tarafından yayınlanan rehber, şüpheli işlem bildirimine konu olan ve parasal değer içeren şüpheli işlem veya işlemlere dair bilgilere yer veriyor. Hazine Bakanlığı’nın resmi web sitesinden yayınlanan 31 sayfalık raporda, şüpheli işlemlerin nasıl raporlanacağı ayrıntılı şekilde işlendi. Ayrıca kripto para borsaları ve müşteri tiplerinin genel hatları çizildi.

31 sayfalık rehberde yer alan hususlar, kripto para borsalarının, 18 Nisan’dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini rehberde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bildirmesi gerektiğini söylüyor:

Kanun’un “Şüpheli işlem bildirimi” başlıklı 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hâlinde bu işlemlerin, yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.

Elektronik ortamda yapılacak gönderimler için aşağıdaki hususlara yer verildi:

Elektronik ortamda şüpheli işlem bildiriminde bulunmak isteyen ve Başkanlıkça uygun görülen yükümlüler elektronik ortamda şüpheli işlem bildiriminde bulunabilirler. Kendilerine elektronik ortamda ŞİB formu düzenleme imkanı verilen yükümlüler izin tarihinden itibaren şüpheli işlem bildirimlerini elektronik olarak EMIS.ONLINE (https://online.masak.gov.tr) üzerinden yapmak zorundadırlar.

MASAK çalışmalarını sürdürüyor

Geçen yıl Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, kripto para borsalarını MASAK’a tabi hale getirdi. Bunu takiben MASAK piyasa üzerindeki denetimlerini sıkılaştırdı. işlem hacmine göre en büyük borsası olan Binance’in Türkiye kolu olan Binance Türkiye’ye (BN Teknoloji şirketine) Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 8 milyon liralık para cezasına çarpıtılmıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions