• YARIM ALTIN
  8.630,00
  % 1,02
 • AMERIKAN DOLARI
  32,4873
  % 0,22
 • € EURO
  34,5887
  % 0,25
 • £ POUND
  40,5129
  % 0,35
 • ¥ YUAN
  4,4885
  % 0,22
 • РУБ RUBLE
  0,3449
  % -0,55
 • BITCOIN/TL
  2048728,270
  % -4,36
 • BIST 100
  9.564,77
  % -1,19

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Konsey Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 28.09.2021
Genel Şura Tarihi 22.10.2021
Genel Heyet Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.10.2021
Ülke Türkiye
Kent DENİZLİ
İlçe PAMUKKALE
Adres Adempira Hotel, Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak, No:5/1 Pamukkale/Denizli

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve Genel Şura Tutanağı’nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
2 – 2020 yılı hesap periyoduna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması, ve müzakeresi
3 – 2020 yılı hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması
4 – 2020 yılı hesap periyoduna ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – İdare Heyeti Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 – Şirket İdare Şurası’nın 2020 yılına ait kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması ve Kar Dağıtım Siyasetinin görüşülerek onaylanması
7 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Nezareti Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunun Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Kararında Kararname uyarınca İdare Heyeti tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 – İdare Şurası üyelerinin seçilmesi, vazife müddetlerinin ve fiyatlarının belirlenmesi ve Şirket Fiyatlandırma Esasları’nın hisse sahiplerinin bilgisine sunulması
9 – 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım hududunun belirlenmesi, Şirket Bağış ve Yardım Siyaseti’nin görüşülerek onaylanması
10 – İdare Konseyi Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı muameleleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi
11 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi’nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi
12 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME METNİ.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. DAVET YAZISI.pdf – İlan Metni
EK: 3 MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. GENEL HEYET VEKALETNAMESİ.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı, İdare Heyeti’nin 28.09.2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararı gereği gündemdeki hususları görüşerek karara bağlamak üzere 22.10.2021 günü saat 14:00’de Adempira Hotel, Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak NO:5/1 Pamukkale Denizli adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Toplantı ilanı, vekaletname, gündem hususlarına ait açıklamalar ekte, Şirket Merkezi’nde ve Şirket’in www.mercankimya.com.tr adresindeki internet sitesinde hisse sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965615

BIST

YORUMLAR YAZ