• YARIM ALTIN
  6.381,00
  % 2,15
 • AMERIKAN DOLARI
  28,9208
  % 0,08
 • € EURO
  31,4850
  % -0,10
 • £ POUND
  36,7790
  % 0,63
 • ¥ YUAN
  4,0533
  % 0,11
 • РУБ RUBLE
  0,3172
  % -1,29
 • BITCOIN/TL
  1119963,507
  % 2,56
 • BIST 100
  8.026,27
  % 0,98

Ağaoğlu, Muğla-Milas projesinde suyu denizden alacak

Ağaoğlu, Muğla-Milas projesinde suyu denizden alacak

Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun Muğla-Milas’ta yapmayı planladığı turizm yerleşkesi projesinin çevreye etkileri ilgili tartışmalar sürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ali Ağaoğlu’nun Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisini tahrip ettiğini ve ‘kaçak baraj ve göletlerle’ doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini açıklamıştı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu da Milas-Bodrum Havalimanı’nın altında yer alan “Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi” projesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada projede gelişmiş ülkelerde ve tüm büyük yatırımlarda olduğu gibi son teknoloji deniz suyunun derin deşarj yönetimi ile arıtılarak kullanım suyu elde edileceği ve kullanılan atık su tekrar arıtılarak yeşil alanların sulanmasında değerlendirileceği belirtildi.

Ayrıca projede baraj tanımına uyan bir yapı ve akar su kaynağının da bulunmadığı, DSİ’den habersiz gölet ya da baraj yapıldığı yönündeki iddiaların da yine yanlış ve eksik bilgilendirmenin bir sonucu olduğu söylendi.

Sürdürülebilirlik anlayışıyla yapılacak

Ağaoğlu Grubu tarafından açıklama şöyle: “Milas-Bodrum Havalimanı’nın hemen altında yer alan “Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi” projemiz ile ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, amacımız Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi projesini Türkiye’de örneği az bulunan bir şekilde tamamen sürdürülebilirlik anlayışıyla ve günün koşullarına ve beklentilerine uygun olarak hayata geçirmektir. Çevresel ve toplumsal hassasiyetlerimiz, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakma gayemiz ve uluslararası standartlar çerçevesinde projemizin geliştirme süreci devam etmektedir. Bu bağlamda eksik ve doğru olmayan bilgilerle sürece verilmeye çalışılan zararı yakından takip etmekteyiz. Doğru bilgilere dayanmayan iddialar ile ilgili verilecek en güzel cevabın projenin kendisi olacağına inancımız tamdır. Bu kapsamda son dönemde tekrar gündeme gelen ve henüz hazırlıkları devam eden projemiz ile ilgili birkaç önemli maddeyi kamuoyunun bilgi eksikliğini gidermek açısından tekrar paylaşmak isteriz.

Ekosistem değerlendirme raporu var

Projemizde, Türkiye’nin en önde gelen mimar, mühendis, danışman ve akademisyen kadrosu görev almaktadır. Proje kapsamında alanında uzman akademisyenler ile yaklaşık 2 yıldır çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların bazıları halen devam etmektedir. Yapılan akademik çalışmaların sonuçları Ekosistem Değerlendirme Raporu olarak ilgili kurumlara sunulmuştur. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümleri ile çalışmalar sürdürülmektedir. Tekrar altını çizerek belirtmek isteriz ki arazimizde, 1988’den beri bölgenin en önemli çevreci figürlerinin himayesinde Bölgenin en büyük ağaç ve bitki seralarından biri geliştirilmiş ve düzenli bakımları da yapılmaktadır. Proje Türkiye’nin bu denli büyük değerde yeşil alan altyapısı hazır tek projesidir.

Kuş bilimcilerle eylem planları geliştiriliyor

Daha önce de belirttiğimiz üzere kuşların yaşam alanı ilgili hiçbir alanda hiçbir inşai faaliyet yapılması söz konusu dahi değildir. Geliştirilecek projenin, kuşların yaşam alanı üzerine yapılacağı yönündeki maksatlı açıklamaları da üzülerek takip ediyoruz. Arazi ve etki alanının uzaklığı nedeniyle kuş popülasyonuna zarar vermesi bir yana kuşların beslenmesi ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli tüm planlamalar yapılmaktadır. Bu konuda alanında yetkin ornitolog (kuş bilimci) akademisyenler ile çalışmalar yapılmakta olup sadece önleyici değil, kuşların doğal hayatını geliştirici eylem planları hayata geçirilecektir. Bu bağlamda projemiz, ekolojik alan, hassas alan, doğal karakteri korunacak alan, mutlak koruma alanı gibi alanlar içinde değildir.

Projenin su ihtiyacı denizden

Gelişmiş ülkelerde ve tüm büyük yatırımlarda olduğu gibi son teknoloji deniz suyu derin deşarj yönetimi ile arıtılarak kullanım suyu elde edilecek ve kullanılan atık su tekrar arıtılarak yeşil alanların da sulanması sağlanacaktır. Atıksu arıtma membran teknolojileri projemizin temel girdilerinden olacaktır. Yer altı ve yer üstü suları korunurken proje, su kaynağını denizden sağlayacaktır. DSİ’den habersiz gölet ya da baraj yapıldığı yönündeki iddialar ise yine yanlış ve eksik bilgilendirmenin bir sonucudur. Halihazırda proje alanında teknik anlamda “baraj” tanımına uyan bir yapı bulunmamaktadır. 1/1000 Uygulama İmar planında, söz konusu rekreasyon parseli “özel spor alanı ve sulama ve rekreasyon amaçlı gölet” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla; rekreasyon parselindeki gölet imar planı gereğince, planda yer alan tanımlara uygun biçimde yapılmıştır. Diğer küçük göletler ise golf alanı içerisinde ve golf sahasının oyun unsurları olarak tasarlanmış olmakla birlikte projenin sulama suyu depolamasına katkıda bulunacaklardır.

Proje alanında akarsu kaynağı yok

Ayrıca proje alanı içerisinde herhangi bir akar su kaynağı da bulunmamaktadır. Bu durum resmî kurumlarca da tespit ve teyit edilmiştir. Proje alanında sadece mevsimsel yağışlara göre işlev kazanan kuru dere yatakları vardır. Proje tasarımında bu kuru dere yatakları park ve rekreasyon parsellerinde korunmuş ve peyzaj unsurları olarak değerlendirilmiştir. Kuru dere yataklarının yağış olduğunda sulak alanı beslemesinde bir engel yoktur. Bölge ayrıca yeraltı suyu kullanımına da kapalıdır.

Oturum alanı yüzde 10’u geçmeyecek

Yaklaşık 40 senedir imar planı bulunan arazimizde oturum alanının yüzde 10’u dahi geçmeyeceğini tekrar belirtmek isteriz. Arazinin geri kalan yüzde 90’lık kısmı ise yeşil alan, bölge halkı ile geliştirilecek akıllı tarım alanları, peyzaj alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları olarak planlanmaktadır. Projenin bu denli büyük bir alanda oldukça yaygın alanda tasarlanan mimarisi ve kendi altyapısı bölgeye yük değil aksine fayda sağlayacaktır. Özetle hem bölgeye hem ülkemize hem de turizme büyük katkı sağlayacak projemizin, yasalar çerçevesinde ve büyük bir özenle hazırlandığını ifade etmek isteriz. Projemiz özelinde, marka ve kurum imajına zarar veren ve süreci manipüle etmeye yönelik; açıklama, eksik ve yanlış bilgilendirme karşısında tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere bu açıklamayı yapmayı bir mecburiyet saydığımızı değerli kamuoyuna belirtmek isteriz.”

YORUMLAR YAZ