• YARIM ALTIN
  6.381,00
  % 2,15
 • AMERIKAN DOLARI
  28,9208
  % 0,08
 • € EURO
  31,4850
  % -0,10
 • £ POUND
  36,7790
  % 0,63
 • ¥ YUAN
  4,0533
  % 0,11
 • РУБ RUBLE
  0,3172
  % -1,29
 • BITCOIN/TL
  1118108,556
  % 2,60
 • BIST 100
  8.026,27
  % 0,98

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021 periyoduna ilişkin Olağan Genel Konsey Toplantısı davet ilanı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.03.2022
Genel Şura Tarihi 24.04.2022
Genel Şura Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.04.2022
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Büğdüz Mahallesi Enver Paşa Caddesi No:8

Gündem Hususları
1 – Yoklama, açılış, Genel Konsey Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 – Başkanlık Divanına Olağan Genel Heyet Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 – 2021 yılı İdare Şurası Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Kontrol Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 – 2021 yılı Bilanço Kar ve Ziyan Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 – Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına nazaran oluşan 37.136.703,00-TL periyot kârından (Yasal Kayıtlara Nazaran 44.588.257,68-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 4.58.825,84 -TL meblağında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına nazaran oluşan 37.136.703 -TL’lik periyot kârından (Yasal Kayıtlara Nazaran 44.588.257,68 -TL faaliyet karı vardır) kısmın Fevkalâde Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar hissesi dağıtılmamasına ait teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
6 – Devir içerisinde idare konseyi üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Unsur uyarınca ortakların onayına sunulması,
7 – Devir içinde misyon alan İdare Şurası Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili başka ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Kontrol Şirketinin belirlenmesi,
9 – İdare heyetinin 21.09.2021 tarih ve 2021/032 sayılı kararı ile hazırlanan “Kar Dağıtım Politikası”nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
10 – İdare şurasının 21.09.2021 tarih ve 2021/032 sayılı kararı ile hazırlanan “Bağış Politikası”nın müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
11 – Kurumsal İdare Unsurları yeterince İdare Konseyimiz tarafından hazırlanmış olan “Ücretlendirme Politikası”, Bilgilendirme Politikası” ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıyeten, İdare Şurası Üyeleri ile Üst Seviye yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – İdare Şurası Üyeleri ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin huzur hakkı / aylık fiyatlarının, Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,
13 – Şirketimizin 2022 yılında yapılabilecek bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2021 yılı içerisinde BİST’de pay geri alım süreci yapılıp yapılmadığına ait olarak Genel Heyetin Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2022 yılında da yapılabilecek Pay Geri Alım programının temellerinin belirlenmesi ile İdare Şurasına yetki verilmesi,
15 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap devrinde Şirket ortakları yahut üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek, (“TRİ”) verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, konularında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 hesap periyodunda Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
17 – Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap devrinde alakalı taraflarla yürütülen süreçlerle ilgili olarak genel konseyin bilgilendirilmesi,
18 – Sermaye Piyasası Şurası tarafından yayımlanan Kurumsal İdare Unsurlarının Belirlenmesine ve Uygulanmasına Ait Bildirimin 1.3.6. hususu ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. unsurları kapsamında gerçekleşen süreç olup olmadığı hakkında genel heyete bilgi verilmesi,
19 – İdare Konseyi Üyelerinin, idare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Konseyi tarafından yayımlanan Kurumsal İdare Unsurlarının Belirlenmesine ve Uygulanmasına Ait Bildirimin 1.3.6. hususu ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’nci hususları kapsamına giren konularda yetkili kılınmaları hakkında gerekli müsaadenin verilmesi
20 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 TURK İLAÇ 2021 GENEL HEYET GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 2 TÜRK İLAÇ genel konsey bilgilendirme dokümanı .pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 4 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI_ TÜRK İLAÇ.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 5 TÜRK İLAÇ BİLGİLENDİRME POLİTİKAS1.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 6 Kar Dağıtım Siyaseti.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 7 TRILC FİYATLANDIRMA SİYASETİ.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
İdare Konseyi’nin 24.03.2022 tarihli kararı ile
Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Konsey Toplantısı üstteki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Nisan 2022 tarihinde, Pazar günü saat 14:00 Şirket merkezi olan Büğdüz Mahallesi Enver Paşa Caddesi No:8 Akyurt/ANKARA adresinde gündem dahilinde akdedilecektir
Kamuoyuna duyurulur. Hürmetlerimizle.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012820

BIST

YORUMLAR YAZ