• YARIM ALTIN
  6.338,00
  % -0,13
 • AMERIKAN DOLARI
  28,9868
  % 0,23
 • € EURO
  31,2728
  % 0,01
 • £ POUND
  36,4835
  % 0,05
 • ¥ YUAN
  4,0481
  % 0,04
 • РУБ RUBLE
  0,3175
  % 1,47
 • BITCOIN/TL
  1264086,415
  % 1,49
 • BIST 100
  7.939,83
  % -0,49

İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

İSTİKRAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 021 faaliyet yılı’na ilişkin Olağan Genel Heyet Toplantısı hk.(DÜZELTME)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.03.2022
Genel Heyet Tarihi 25.04.2022
Genel Şura Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Yerleşke Ofis A Blok No: 181 Kağıthane-İstanbul

Gündem Unsurları
1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Heyet Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2 – Şirket İdare Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Raporunun okunması,
4 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – İdare Heyeti üyesi Bülent İnanç’ın istifası ile boşalan İdare Heyeti üyeliğine 29.03.2021 tarihinde atanan Ramadan Kumova’nın İdare Şurası üyeliğinin onaylanması,
6 – İdare Konseyi üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmesi,
7 – İdare Heyeti Üyelerinin 2022 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
8 – 2021 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına ait 21.03.2022 tarih ve 13 sayılı idare şurası kararının genel konseyin onayına sunulması ve onaylanması,
9 – SPK’nın 24.01.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-16299 sayılı yazısı ve ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 08.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071743550 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Temel Kontratının Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Unsuruna ait tadil metninin Genel Konsey onayına sunularak mevcut 300.000.000 Türk Lirası fiyatındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi,
10 – Şirketin 2022 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kontrolü için İdare Heyetinin 16.03.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile seçilen Ser-Berker Bağımsız Kontrol A.Ş’nin 2022 yılı bağımsız denetçi olarak seçiminin onaylanması,
11 – İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere 2021 yılında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – Şirketin 2021 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – 2021 yılı içerisinde alakalı taraflarla yapılan süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Şirketin 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
15 – İdare hâkimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. unsurları ile Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 GENEL HEYET BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL HEYET DUYURU METNİ.pdf – İlan Metni
EK: 3 tadil tasarısı SPK onaylı.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni
EK: 4 31.12.2021 AUDIT RAPORU VE DİPNOTLARI.pdf – Kontrol Konseyi Raporu
EK: 5 GENEL ŞURA VEKALETNAME.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 6 2021 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2022 tarihli idare şurası toplantısında 2021 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Heyet Toplantısının 25.04.2022 tarihinde Saat 11.00’de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi premier yerleşke ofis A Blok no:181 Kağıthane istanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Hisse sahiplerinin bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012808

BIST

YORUMLAR YAZ